Sklo

Aj keď ide o extra náročné fotenie, sklo fotím zo všetkého najradšej. Je pre mňa fascinujúce. Aj preto som sa mu rozhodol intenzívnejšie venovať počas môjho štúdia hutného tvarovania skla. Momentálne mám tú česť spolupracovať napríklad aj s popredným slovenským sklárskym dizajnérom, Patrikom Illom. Pri fotení skla je podstatné zvýraznenie línií objektu. Toto zvýrazňovanie sa môže robiť napríklad pomocou čiernych plôch (tzv. negrov), ktoré sa umiestňujú vedľa skleneného objektu pričom dochádza k odrážaniu týchto plôch v skle a tým sa zvýraznia jeho línie. Ďalšou metódou je použitie zadného nasvietenia. Sklo je veľmi vďačný materiál a pri jeho fotení sa dá veľa experimentovať. Výsledky dokážu byť priam dych vyrážajúce.

Patrik Illo a Aleksandra Stencel

Patrik Illo – dizajn

Patrik Illo – glass art

Aleksandra Stencel – dizajn

Vaše produkty si Tiež zaslúžia kvalitné fotografie.

Poďme im ich dať. Napíšte mi a získajte cenovú ponuku.