Nature Gulp

Nature Gulp je anglická značka, pre ktorú som mal tú česť fotiť ich nový produkt – termopohár. Pri pohári bolo treba čo najkvalitnejšie zachytiť jeho členitý povrch tak, aby vynikla farba a odlesk použitého materiálu a zároveň aj jeho tvar. Klasické fotografie samotného produktu som doplnil i o fotografie z interiéru kuchyne, ktoré dotvárajú príbeh o tom, ako sa dá pohár v bežnom živote použiť – či už na teplú kávu alebo osviežujúce smoothie, ktoré tvorili dekoráciu na daných fotkách a vytvorili dojem pohodového rána pri dobrom nápoji.

Vaše produkty si Tiež zaslúžia kvalitné fotografie.

Poďme im ich dať. Napíšte mi a získajte cenovú ponuku.