360° fotografia – Výber

S 360° fotografiou som prvýkrát prišiel do kontaktu pri Európskom projekte digitalizácie múzeí, na ktorom som sa podieľal. Vďaka nemu som si túto techniku plne osvojil a zahrnul ju do svojich služieb.

Najväčšou výzvou pri tejto technike je správne nasvietenie produktu tak, aby zo všetkých strán vyzeral dobre – so svetlom počas fotenia už nesmiem hýbať.

Toto sú ukážky možného využitia 360° fotografie pri rôznorodých produktoch.

Vaše produkty si Tiež zaslúžia kvalitné fotografie.

Poďme im ich dať. Napíšte mi a získajte cenovú ponuku.