360° fotografia – UASHMAMA

S 360° fotografiou som prvýkrát prišiel do kontaktu pri Európskom projekte digitalizácie múzeí, na ktorom som sa podieľal. Vďaka nemu som si túto techniku plne osvojil a zahrnul ju do svojich služieb.

Prvým zákazníkom, ktorého táto technika upútala, bola firma UASHMAMA. Touto technikou som pre ňu vytvoril pár krátkych prezentačných videí ich výrobkov.

Najväčšou výzvou pri tejto technike je správne nasvietenie produktu tak, aby zo všetkých strán vyzeral dobre – so svetlom počas fotenia už nesmiem hýbať.

Vaše produkty si Tiež zaslúžia kvalitné fotografie.

Poďme im ich dať. Napíšte mi a získajte cenovú ponuku.